Välkommen!

Vi på Ramco är framför allt kända för vårt långvariga samarbete med stål-, metall- och glasindustrin, både i Sverige och utomlands. Våra kunder vill leverera produkter av hög kvalitet - det innebär att det ställs höga krav på de utrustningar som används.

Genom vår stora kunskap om ugnskonstruktioner, murningsteknik och eldfasta material kan vi inte bara höja effektiviteten och kvaliteten. Vi kan också sänka energikostnaderna och skapa en bättre arbetsmiljö.
Nyheter