Vad gör vi?

Moderniserar och ger service

Här har vi en stab av mycket kvalificerade murare med mångårig erfarenhet av modernisering och service. Våra medarbetare är specialister på att ge din ugn förbättrade prestanda och lägre driftskostnader. Vi ger också dina medarbetare en betydligt bättre arbetsmiljö.

För modernisering och service ställer vi självklart upp på de tider och med de resurser som passar er, året runt och över hela världen. Våra kunder är bl.a. stål- och metallindustrier, glasbruk, värmeverk och kremationsanläggningar.

Skräddarsyr lösningar med miljövänliga alternativ

Vilket behov du än har så kan vi alltid konstruera en ugn och förse er med lösningar som är helt skräddarsydda efter dina behov. Det är vid nyproduktion du kan utnyttja vår samlade erfarenhet av konstruktion, montering och material som är anpassade till de miljökrav som gäller. Dessutom får du automatiskt tillgång till vårt breda kontaktnät av tekniska konsulter och leverantörer

 

Projektering – Konstruktion – Installation – Murning & Gjutning –    tillverkning & pre-fabricering - Service & underhåll - Support