Branscher

Konstruktion & Byggnation

Ugnsinfodringar för stål- och metallindustrin har alltid varit en viktig del av Ramcos verksamhet. Här arbetar vi både med kompletta helhetslösningar för nya produktionslinjer som nykonstruktion av enstaka ugnar inom de flesta områdena.

Vi behärskar murning och gjutning på plats samt skräddarsyr pre-fabricerade produkter och tillverkning med samma skicklighet inom de flesta eldfasta segmenten.

Produktivitetsökning och driftkostnadsbesparing

En annan betydelsefull samarbetspartner är svensk och europeisk glasindustri. Våra ugnskonstruktioner har inte bara förbättrat glasets kvalitet, ugnarna har också gjort det möjligt att öka produktiviteten, sänka driftskostnader och förbättra arbetsmiljön i glasbruken. Vi producerar både gas- och eldrivna ugnar.

Ramco har genom åren införskaffat mycket erfarenhet och har kvalificerad personal inom många områden inom den eldfasta branschen som visas nedan.

  • Aluminiumverk
  • Metallverk
  • Stålverk
  • Gjuterier
  • Värmeverk
  • Sågverk
  • Krematorier
  • Glasbruk och Studioglashyttor

Mer information och referenser ges på begäran.